wspólnota mieszkaniowa

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi - Warszawa

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi w Warszawie to dla nas przede wszystkim zadowolenie ich mieszkańców. Chcielibyśmy, aby nasi klienci w obsługiwanych przez nas nieruchomościach czuli się komfortowo i bezpiecznie. W tym celu podczas zarządzania każdą powierzoną naszej opiece wspólnotą sięgamy tylko po pewne, sprawdzone rozwiązania. Na przestrzeni wielu lat naszej działalności wytworzyliśmy schemat organizacyjny, który doskonale się sprawdza. Skuteczność prowadzonych przez nas działań potwierdzają rekomendacje zadowolonych klientów, którzy zdecydowali się na podjęcie współpracy z nami.

Wykorzystując nasze doświadczenie stworzyliśmy najlepsze praktyki zarządcy nieruchomości, które pomagają zarządowi wspólnoty uporządkować obsługę nieruchomości oraz zapewniają mieszkańcom dostęp do bieżącej informacji na temat jej funkcjonowania.

przejęcie nieruchomości

Wybór nowego administratora to idealny moment na weryfikację bieżącego funkcjonowania nieruchomości, dlatego naszą współpracę rozpoczynamy od przejęcia i dokładnego sprawdzenia dokumentacji wspólnoty pod kątem jej kompletności, rzetelności prowadzenia oraz uporządkowania.

Wyniki naszego audytu przedstawiamy zarządowi wraz z proponowanymi działaniami mającymi na celu dostosowanie jej do potrzeb wspólnoty.

współpraca z zarządem

Zakres i metodologię współpracy pomiędzy zespołem administrującym nieruchomością, a zarządem wspólnoty ustalamy indywidualnie w zależności od Państwa preferencji.

Szanując Państwa czas dążymy do tego, aby jak najbardziej odciążyć Państwa z obowiązków związanych z pełnioną funkcją członka zarządu, a jednocześnie zapewnić Państwu pełną informację na temat statusu bieżących spraw oraz decyzyjność odnośnie kluczowych aspektów funkcjonowania wspólnoty.

księgowość

Rzetelne i przejrzyste prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów wspólnoty jest dla nas kluczowym elementem zarządzania nieruchomością wspólną.

Nasz zespół księgowy pracuje na sprawdzonym programie dedykowanym do obsługi księgowej wspólnot mieszkaniowych, który daje możliwość sprawdzenia mieszkańcom bieżącego salda lokalu i rozliczeń on-line.

Zarząd otrzymuje od nas miesięczne szczegółowe raporty, które pozwalają śledzić bieżący stan finansów wspólnoty.

obsługa budynku

Odpowiednie zabezpieczenie techniczne budynku i jego instalacji to główny element bezpieczeństwa jego mieszkańców. Dążymy do tego, aby serwis techniczny na bieżąco, niezauważalnie dla Państwa rozwiązywał wszystkie problemy techniczne.

Dzięki terminowo i fachowo wykonywanym przeglądom obowiązkowym, mamy bieżącą informację na temat bieżącego stanu budynku i jego instalacji. W przypadku konieczności wykonania kompleksowych napraw, zawczasu wiemy o tym i przygotowujemy plan remontów, mają na uwagę optymalizację kosztów i  możliwości finansowe wspólnoty.

bieżące doradztwo

Nasi klienci są często zaskoczeni zakresem możliwości poprawy działania nieruchomości. Po zapoznaniu z nieruchomością nasi zarządcy przedstawią Państwu wyniki analizy w zakresie:

  • Obniżenia kosztów obsługi budynku.
  • Poprawy jakości pracy obecnych serwisów.
  • Oszczędności energii elektrycznej i cieplnej.
  • Podniesienia zadowolenia mieszkańców.
  • Uzyskiwania pożytków z nieruchomości.
  • Ustalenia efektywnych procedur funkcjonowania wspólnoty.

obsługa mieszkańców

Dysponujemy systemem informatycznym, który rejestruje wszystkie zgłoszenia mieszkańców. Dzięki temu żadna sprawa nie pozostaje bez odpowiedzi. Na większość zgłoszeń staramy się udzielać odpowiedzi w ciągu jednego dnia roboczego, w przypadku spraw bardziej skomplikowanych właściciel jest informowany o planowanym terminie udzielenia odpowiedzi.

Czynności podejmowane w zakresie zarządzania wspólnotą

Przejmując zarządzanie wspólnotą mieszkaniową w Warszawie, naszą działalność każdorazowo rozpoczynamy od wykonania audytu, który pozwala nam na zyskanie rozeznania na temat jej aktualnej sytuacji. W oparciu o wszystkie zgromadzone dane jesteśmy w stanie opracować cele, do których będziemy dążyć w procesie administrowania.

W ramach zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi roboczo nasza działalność sprowadza się do utrzymania nieruchomości w niepogorszonym stanie. W tym celu na bieżąco wykonujemy prace konserwatorskie oraz zajmujemy się utrzymaniem terenów zielonych wokół nieruchomości. Remonty oraz modernizacje prowadzimy w sytuacji, gdy istnieje uzasadniona potrzeba, poparta wolą mieszkańców nieruchomości. Do usług wykonywanych przez nas podczas zarządzania wspólnotami należy także opracowywanie rocznego planu gospodarczego i prowadzenie książki obiektu budowlanego. Zajmujemy się także księgowością, w rozumieniu naliczania zaliczek oraz rozliczania mediów.

Administrowanie dopasowane do potrzeb mieszkańców

Kierunek naszych działań wyznaczają potrzeby mieszkańców. Dlatego podczas zarządzania wspólnotami w Warszawie dbamy o zachowanie regularnego kontaktu z zarządem nieruchomości oraz mieszkańcami, gdyż wiemy, że sprzyja on budowaniu zaufania oraz daje naszym klientom pewność, że wszystkie ważne dla nich sprawy są pod kontrolą. Szczegółowe warunki to kwestia indywidualnych ustaleń. Wiemy, że każda wspólnota mieszkaniowa posiada inne potrzeby, dlatego do każdej współpracy podchodzimy w sposób elastyczny.

Jak możemy pomóc?

Skontaktuj się z naszym biurem lub napisz do nas on-line.

Wykonywanie obowiązków przez pracowników PITERSON Sp z o.o. charakteryzuje się profesjonalnym podejściem, wysoką kulturą biznesową oraz dbałością o wszystkie aspekty funkcjonowania budynku. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jakości świadczonych przez Spółkę usług, jednocześnie rekomendując ją jako sprawdzonego i zaufanego administratora nieruchomości.

blank-profile-hi-400x380
Zastępca burmistrza
Gmina Ożarów Mazowiecki,
Piterson Rzetelna firma
Gepard Biznesu 2017
Firma na medal
Oferteo

Szukasz sprawdzonego zarządcy nieruchomości?